Loading

Przedmioty16

Freddy vs. Jason - Jason Voorhees - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - Movie x Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)Edward Scissorhands - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)Bride of Chucky - Chucky - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo (Kotobukiya)Freddy vs. Jason - Freddy Krueger - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - Movie x Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)Bride of Chucky - Tiffany - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)Evil Dead 2: Dead By Dawn - Ash Williams - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - Movie x Bishoujo (Kotobukiya)Hellraiser III: Hell on Earth - Pinhead - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - Movie x Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)Halloween - Michael Myers - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)It (2017) - Pennywise - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)Freddy vs. Jason - Jason Voorhees - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - Movie x Bishoujo - 1/7 - Second Edition (Kotobukiya)Beetlejuice - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)Freddy vs. Jason - Freddy Krueger - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - Movie x Bishoujo - 1/7 - Second Edition (Kotobukiya)The Texas Chainsaw Massacre - Leatherface - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - 1/7 (Kotobukiya)Evil Dead 2: Dead By Dawn - Ash Williams - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - Movie x Bishoujo - Groovy ver., Limited Edition (Kotobukiya)The Texas Chainsaw Massacre - Leatherface - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - 1/7 - Chainsaw Dance (Kotobukiya)Beetlejuice - Bishoujo Statue - Horror Bishoujo - 1/7 - Red Tuxedo Ver. (Kotobukiya)

Obrazki957

Artykuły13

Japan Hobby Store

Aliases0

Implications0

Historia 0

Dodane przez
Kaneel 4 l. temu